Okt 2014 en af vores klienter udtaler
"tak for det store engagement, jeg føler, du har lagt i min "sag".
Jeg har følt mig hørt og er dig dybt taknemmelig for den omsorg, du også har vist mig.
Jeg føler mig heldig ved, at jeg i første forsøg fandt een, som jeg kunne føle mig tryg ved".
Børnekonventionen i dansk ret
Folketinget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag om inkorporering af FN’s konvention om barnets rettigheder i dansk
ret senest i første halvdel af folketingsåret 2014-15.
Barnets bopæl
Bopælsforælder eller samværsforælder? Ønsker du barnets bopæl ændret?
Vores klienters udtalelser
Og tusind tak for jeres hjælp nu har jeg fået ro på mit liv. :)
Forældremyndighed
Ønsker du eneforældremyndighed? Eller ønsker du del i forældremyndigheden?
Ankefristen nedsættes fra 8 til 4 uger
Den 1. juli 2014 nedsættes ankefristen fra byret til landsret i bopæls- og forældremyndighedssager fra 8 uger til 4 uger.
Brug for hjælp og støtte i en svær tid?
Som familieadvokater ved vi, at det er en hård tid for hele familien, når familiebilledet krakelerer, og derfor samarbejder vi med en dygtig psykolog.
Børnetestamente
Ønsker du at bestemme, hvem der skal have forældremyndigheden over dine børn, hvis du dør inden de fylder 18 år?
Samvær
Ønsker du at søge om samvær? Ændret samvær? Eller ophævelse af samværet?
Vores klienter udtaler:
"Tusind tak for alt din hjælp og fantastisk medmennesklige måde at være på. Du er perfekt i den stilling du har og vil til en hver tid anbefale dig til andre.
Jeg har notater og gode råd fra dig som jeg klart er blevet styrket af". (september 2014)
Book et gratis advokatmøde
Klik her for at booke et gratis møde med Marie Hviid Pedersen om din sag

GRATIS ADVOKATHJÆLP

Bliv ringet op GRATIS og hør, hvordan vi kan hjælpe dig et skridt videre

Klik her for at blive ringet op

Forældreansvar

Barnets bopæl - gratis advokathjælp

Er du og den anden forælder uenige om, hvor jeres barn/børn skal bo, har I mulighed for at starte en bopælssag ved Statsforvaltningen. 

Statsforvaltningen kan ikke træffe en endelig afgørelse om barnets bopæl, og hvis enighed ikke opnås på mødet i Statsforvaltningen, kan sagen oversendes til retten.

Hvis du har en retshjælpsforsikring via. din familieforsikring, så er det muligt at få gratis advokat-hjælp under retssagen om barnets bopæl. Hvis du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, så skal du ikke betale selvrisiko.

Du kan læse mere om bopælssager, fri proces og retshjælp under emner. 

Samvær

Et barn har ret til samvær med den forælder, som barnet ikke bor hos.

Forældre kan selv aftale samvær, men hvis de ikke kan blive enige, kan Statsforvaltningen fastsætte samvær.

Det er en misforståelse, at en deleordning eller 7/7-samværsordning er udgangspunktet. Samvær fastsættes individuelt med udgangspunkt i barnets bedste. Statsforvaltningen arbejder med udgangspunkt i "Vejledning om samvær", som beskriver praksis for samvær.

Til mæglingsmøde på Statsforvaltningen vedrørende samvær vil Statsforvaltningen forsøge at få forældrene til at blive enige om en samværsaftale. En sådan samværsaftale er lige så bindende som en afgørelse truffet af Statsforvaltningen, og der skal være sket væsentlige ændringer for at en aftale eller afgørelse om samvær kan ændres.

Du har ret til at medbringe en advokat til mødet på Statsforvaltningen, så du kan få rådgivning inden du indgår en bindende aftale. 

Advokat med til møde på Statsforvaltningen

Du har ret til at medbringe en advokat til møde på Statsforvaltningen uanset om det handler om samvær, barnets bopæl eller forældremyndighed. Det er dog en god ide forinden at orientere den anden forælder og Statsforvaltningen.

Fordelen ved at have en advokat med til mødet på Statsforvaltningen er; at advokaten rådgiver dig og hjælper med at få alle væsentlige aspekter frem, inden du indgår en bindende aftale eller der træffes afgørelse.

Ring til os og hør nærmere på tlf. 87 32 81 08 

Samvær, forældremyndighed og bopæl

Book et gratis advokatmøde og få vurderet din sag.

Advokat Marie Hviid Pedersen

Advokat Marie Hviid Pedersen

mhp@advokatgruppen.dk

Danske Familieadvokater logo

Du er ikke alene. Advokatgruppen er eksperter i familieret.

DatoRådgivning omkringOmråde

11. oktOphævelse af fælles-forældremyndighed pga vold og højt konfliktniveau samt suspension af samvær Nordjylland

11. oktSamvær og forældremyndighed - uenighed om religion og vilkårene omkring samværet Aarhus

05. oktÆndring af bopæl pga. flytningSjælland

04. oktForældremyndighedØstjylland

30. sepForældremyndighed, midlertidig afgørelseSønderjylland

07. sepBopæl og samværAarhus

02. sepBopæl

24. augBørnebidrag selvstændig Trekantområdet


Klik her for at se flere

Børnesamtaler og barnets perspektiv

Det fremgår af forældreansvarslovens § 34, at barnets perspektiv skal søges oplyst inden der træffes en afgørelse.

I praksis bliver børn fra 7 års alderen indkaldt til samtaler ved Statsforvaltningen og retterne.

Det er børnesagkyndige (børnepsykologer) som afholder børnesamtalerne, hvorefter der bliver lavet et notat.

Ankestyrelsen har i 2012 udgivet 3 pjecer om forberedelse af børn til børnesamtaler. Pjecerne anvendes både i Statsforvaltningen og ved domstolene. Du kan hente pjecerne her:

Pjece: Børnesamtale - til forældrene

Pjece: Børnesamtale - Til højtlæsning (til mindre børn)

Pjece: Børnesamtale - Læs selv (til større børn)

Der er også lavet en lille film, om hvordan en børnesamtale foregår "Olivia skal til børnesamtale i Statsforvaltningen".

Se filmen hér.

Forældremyndighed - gratis advokathjælp

Udgangspunktet i forældreansvarsloven er, at der skal være fælles forældremyndighed.

Der skal foreligge tungtvejende grunde, hvis den fælles forældremyndighed skal ophæves, ligesom alle afgørelser skal træffes ud fra barnets bedste. 

Alle sager om forældremyndighed skal startes ved Statsforvaltningen, men Statsforvaltningen kan ikke træffe en endelig afgørelse om forældremyndighed. Retten har kompetencen til at træffe afgørelser om forældremyndighed.

Det er muligt at få gratis advokat-hjælp til din forældremyndighedssag i retten, hvis du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces. 

Du kan læse mere om forældremyndighed og fri proces under emner.

Samværschikane - samarbejdschikane

Hvis barnet ikke bliver udleveret til aftalt samvær eller fastsat samvær, eller barnet ikke bliver udleveret efter endt samvær, er det muligt at få fogedrettens hjælp til udlevering af barnet.

Det er alene muligt at få fogedrettens hjælp, hvis samværet fremgår af en samværsafgørelse eller en samværsaftale indgået på Statsforvaltningen eller i retten, Statsforvaltningens samværsblanket eller en anden samværsaftale med fuldbyrdelsesklausul. 

Du kan få fogedrettens hjælp ved at møde personligt op i den fogedret, hvor barnet bor eller opholder sig. Du kan også udfylde en blanket på www.domstol.dk 

Tvangsfjernelse af børn

Vi repræsenterer både forældre og børn og unge mellem 12-18 år i sager vedrørende anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet uden samtykke fra forældrene og/eller barnet/den unge.

Læs mere på www.boerneadvokat.com

Lovgivning og retspraksis ændrer sig fra dag til dag. Pas derfor på - indlæggene på dette site kan være forældet, og du bør derfor ikke disponere alene på grundlag af dem. Spørg os, hvis du vil være helt sikker på, at tingene ikke har ændret sig.

Foraeldreansvar.com er en del af advokatgruppen.dk · Telefon 70 10 13 30 · danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens, Fredericia og København

Vi opererer bl.a. også i Aalborg og Vejle.

Kontakt os for en gratis vurdering af din sag

Få gratis vurdering