Advokat Katrine Mogensen (L)

F. 1980. Cand.jur. fra Århus Universitet 2005. Advokatbestalling 2009. Møderet for Landsretten 2014. Katrine har igennem mange år specialiseret sig inden for familieretten.

Vi er medlem af...

 - 7,2 KB

 - 3,7 KB

 

  - 9,6 KB

 

 - 4,6 KB

 - 40,8 KB

Advokat Lotte Bork (H)

Født 1966. Cand.jur. fra Aarhus Universitet 1993. Advokatbestalling 1997. Møderet for landsretten 2006.Tiltrådt hos Advokatgruppen. 2014. Partner 2015.

Specialiseret i erstatnings- og forsikringsret og familieret.

Lotte Bork har særlig interesse i at føre erstatningssager for voldsofre og optræder i den forbindelse også som bistandsadvokat under straffesagen.

Lotte har desuden erfaring med at føre retssager om forældremyndighed og barnets bopæl i sager om separation og skilsmisse.

Foraeldreansvar.com er en del af advokatgruppen.dk · Telefon 70 10 13 30 · danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens, Fredericia og København

Vi opererer bl.a. også i Aalborg og Vejle.

Kontakt os for en gratis vurdering af din sag

Få gratis vurdering