LBKG 2014-10-07 nr 1085 Forældreansvarsloven

Forældreanvarsloven trådte i kraft 1. oktober 2007 og erstattede den hidtil gældende lov om forældremyndighed og samvær.

Alene navnet "forældreansvar" frem for "forældremyndighed" skal henlede tankerne på, at der i alle afgørelser skal tages udgangspunkt i barnets bedste frem for forældrenes rettigheder.

Nogle af de mest markante ændringer forældreansvarsloven medførte var, at forældre som udgangspunkt skulle have fælles forældremyndighed, og det blev muligt at idømme fælles forældremyndighed blot én af forældrene ønskede det, samt det blev muligt at fastsætte samvær i op til 7 ud af 14 dage, dvs. 7/7 deleordning.

Efter meget kritik af forældreansvarsloven herunder udgangspunktet om fælles forældremyndighed, blev forældreansvarsloven i 2012 ændret, så udgangspunktet nu er, at etablering af fælles forældremyndighed skal være bedst for barnet. Statsforvaltningerne fik samtidig mulighed for at afvise anmodninger om ændring af forældremyndighed og barnets bopæl.

Du kan læse forældreansvarsloven på www.retsinfo.dk

Advokat Katrine Mogensen (L)

Foraeldreansvar.com er en del af advokatgruppen.dk · Telefon 70 10 13 30 · danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens og Fredericia

Vi opererer bl.a. også i Aalborg og Vejle.

Kontakt os for en gratis vurdering af din sag

Få gratis vurdering