Rettigheder, muligheder og konsekvenser

  • at du med digital signatur på statsforvaltningens hjemmeside www.statsforvaltningen.dk kan starte en sag vedrørende forældremyndighed eller barnets bopæl.

  • at du kan oplyse statsforvaltningen, hvilken advokat du ønsker skal føre din forældremyndigheds- eller bopælssag i retten, og så vil advokaten automatisk få besked fra retten, når sagen er modtaget.

  • at der ikke eksisterer noget "standard-samvær", og at alle samværssager vurderes konkret ud fra, hvad der er bedst for barnet.

  • at børn over 12 år ikke må bestemme selv, hverken hvor de ønsker at bo eller hvor meget samvær de ønsker, men børnene skal høres.

  • at statsforvaltningen kan afvise ansøgninger om samvær, barnets bopæl og forældremyndighed, hvis der ikke er noget nyt i sagen. En afvisning kan prøves af domstolene.

Foraeldreansvar.com er en del af advokatgruppen.dk · Telefon 70 10 13 30 · danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens og Fredericia

Vi opererer bl.a. også i Aalborg og Vejle.

Kontakt os for en gratis vurdering af din sag

Få gratis vurdering