Ny domstolsafgørelse – Barnets mormor fik forældremyndigheden i overensstemmelse med børne-testamentet
15. januar 2016

Landsretten har i et konkret tilfælde taget stilling til, om det var barnets mormor eller barnets far, der skulle have tillagt forældremyndigheden efter barnets mor var død. 

Det fremgår af sagen at:

  • Barnet blev født i år 2010
  • Forældrene boede ikke sammen efter barnet blev født
  • Moderen havde forældremyndigheden alene
  • Forud for moderens død havde barnet samvær med faderen i moderens hjem
  • Efter moderens død havde faderen samvær med barnet i sit eget hjem, men barnet overnattede ikke hos faderen
  • Der blev udarbejdet en børnesagkyndig undersøgelse, hvoraf det fremgår, at barnet er tæt tilknyttet sin mormor. Det fremgår videre, at barnet også er tilknyttet sin far, men at barnets tilknytning til sin mormor fremstår mere sikker
  • Barnet har siden moderens død boet hos sin mormor
  • Moderen havde oprettet børnetestamente, hvoraf fremgår, at det var moderens ønske, at forældremyndigheden skal tillægges barnets mormor

Landsretten nåede til det resultat, at barnets mormor skulle have forældremyndigheden.

Landsretten mente, at hensynet til hvad der er bedst for barnet, talte imod, at forældremyndigheden over barnet skulle tillægges faderen, og at det bedste for barnet efter en samlet vurdering af sagens oplysninger var, at forældremyndigheden over barnet blev tillagt mormoren.

Læs mere om forældremyndighed ved død her.

Klik på teksten for at læse hele nyheden
Februar 2016
Januar 2016
December 2015
Marts 2015
November 2014
Juli 2014
Maj 2014
Marts 2014
Januar 2014

Foraeldreansvar.com er en del af advokatgruppen.dk · Telefon 70 10 13 30 · danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens og Fredericia

Vi opererer bl.a. også i Aalborg og Vejle.

Kontakt os for en gratis vurdering af din sag

Få gratis vurdering