Ny domstolsafgørelse – Der skal afholdes børnesamtale i sager om forældremyndighed, uanset forældrene er enige om at undlade dette
19. februar 2016

Højesteret har taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt to børn på henholdsvis 11 og 13 år skulle tilbydes en børnesamtale i forbindelse med en sag om forældremyndighed, selv om forældrene er enige om at undlade dette.

Af sagen fremgår at:

  • Parterne havde 3 børn på henholdsvis 5, 11 og 13 år
  • Der blev ikke gennemført børnesamtaler, børnesagkyndige undersøgelser eller indhentet udtalelser fra skole eller andre institutioner i forbindelse med behandlingen af sagen i byretten eller landsretten
  • Parterne var enige om, at der efter omstændighederne ikke skulle afholdes børnesamtaler eller indhentes udtalelser fra skole eller andre institutioner til brug for sagen. Baggrunden for parternes enighed herom fremgår ikke af retsbogen.

Højesteret nåede til det resultat, at forberedelsen af sagen skulle genoptages, så der kunne gennemføres børnesamtale med de to børn på 11 og 13 år.

Højesteret anfører i sin begrundelse, at det fremgår af forældreansvarslovens § 34, at barnet skal inddrages under en sag om forældremyndighed, så dets perspektiv og eventuelle synspunkter kan komme til udtryk. Dette kan ske ved samtaler med barnet, børnesagkyndige undersøgelser eller på anden måde, der belyser barnets perspektiv. Forpligtelsen til at inddrage barnet direkte i sagen gælder dog ikke, hvis det må antages at være til skade for barnet, eller hvis det må anses for unødvendigt efter sagens omstændigheder.

Højesteret anfører videre, at de 2 af børnene i sagen har en alder, hvor de som udgangspunkt bør tilbydes at komme til orde i denne sag om ophævelse af den fælles forældremyndighed. Og der foreligger ikke oplysninger, der sandsynliggør, at betingelserne for at undlade at inddrage børnene direkte er opfyldt.

 

Klik på teksten for at læse hele nyheden
Februar 2016
Januar 2016
December 2015
Marts 2015
November 2014
Juli 2014
Maj 2014
Marts 2014
Januar 2014

Foraeldreansvar.com er en del af advokatgruppen.dk · Telefon 70 10 13 30 · danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens og Fredericia

Vi opererer bl.a. også i Aalborg og Vejle.

Kontakt os for en gratis vurdering af din sag

Få gratis vurdering